Onze missie


Op de Frankendael maakt ieder kind zijn talenten waar!

We zien het als onze belangrijkste taak dat leerlingen zich veilig voelen en veel leren op de Frankendaelschool. Daarom vinden wij een sterk en veilig pedagogisch klimaat de belangrijkste pijler waarop ons onderwijs is gefundeerd. Wij helpen leerlingen om zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op zowel de cognitieve- als de creatieve vakken.