Naschoolse activiteiten

Relatie school en omgeving


Samenwerking met instanties

Niet alleen de samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van belang, ook de samenwerking met andere instanties in de omgeving van de school kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom zijn er contacten met de bibliotheek, buurthuizen (Dynamo), bejaardentehuizen en soms andere basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in onze buurt.


Naschoolse activiteiten: Verlengde Schooldag

Basisschool Frankendael biedt zogenoemde V.S.D. – Activiteiten (verlengde schooldag) aan. Sommige activiteiten worden in samenwerking met Dynamo aangeboden. Andere activiteiten organiseren wij met andere aanbieders. Onderdelen als typevaardigheidcursus, Engels, muziekinstrumenten leren spelen kunnen aangeboden worden. Een aantal activiteiten zullen gekoppeld zijn aan projecten die onder schooltijd en na schooltijd zullen plaats vinden. Wij proberen d.m.v. subsidiegelden de kosten voor de verschillende activiteiten zo laag mogelijk te houden. Klik hier voor het aanbod en het inschrijfformulier


Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Naast het reguliere programma vinden er ook activiteiten plaats buiten de eigen klas. Jaarlijks organiseren wij een sportdag voor de hele school (inclusief de peuters), waarbij het plezier bovenaan staat. Tientallen ouders werken daaraan mee.


Schoolreisjes

De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Zo zijn we naar Sprookjeswonderland, het Archeon, Linnaeushof, de natuurschool in Schoorl en Duinrell geweest. De kinderen van groep 6 gaan naar de schooltuinen. Ze zaaien en oogsten hun eigen producten. Bij deze lessen komen veel natuur-educatieve aspecten aan de orde. De groepen 7 en 8 gaan op kamp. Groep 7 gaat drie dagen naar Penningsveer en groep 8 gaat 5 dagen genieten in Eerbeek op de Veluwe.

De schoolreizen worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Voor de kampen wordt een extra bijdrage gevraagd aan de ouders.


Avond 4 daagse

De avondvierdaagse lopen we, georganiseerd door ouders, in twee verschillende groepen. De jongste kinderen (vanaf 5 jaar) lopen de 5 kilometer, de oudere kinderen lopen de 10 kilometer.


Verkeersexamen

In groep 7 krijgen de leerlingen een theoretisch verkeersexamen. En in groep 8 doen de kinderen mee aan het praktische verkeersexamen.


Kunstschooldag

De kinderen van Groep 8 doen mee aan de jaarlijks terugkerende Kunstschooldag.