Schooltijden

Schooltijden


Vanwege de COVID-19 maatregelen hanteren wij tijdelijk aangepaste breng- en haaltijden. De ouders zijn hier over geïnformeerd.

’s Ochtends gaan de deuren om 08:20 uur open. De kinderen kunnen dan naar hun klas gaan. Ouders mogen uiteraard meelopen. U wordt verzocht rekening te houden met het feit dat de lessen om 08:30 uur beginnen. Vanaf groep 5 verwachten we dat de kinderen alleen naar de groepen gaan.

Als de school om 14:00 uur uitgaat, mogen de ouders van de leerlingen uit de groepen 1/2 hun kind in de klas ophalen. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gaan met hun groep naar buiten en mogen pas mee als hun ouder(s) of de opvang aanwezig zijn.

Omdat de lessen pas om 14:00 uur stoppen kan het soms even duren voor een groep buiten is.

Pauze

De leerlingen spelen gedurende de schooldag twee keer een kwartier buiten. Daarnaast hebben de kinderen de gelegenheid om in de eerste pauze in de klas een fruithapje te nuttigen en in de tweede pauze, onder begeleiding van hun leerkracht, te lunchen.