Nieuwe ouders

Nieuwe ouders


Informatiebijeenkomst

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze, school organiseren wij gedurende het schooljaar op beide locaties een aantal informatieochtenden. In onderstaand overzicht leest u wanneer en waar de informatieochtenden plaatsvinden.

De informatieochtenden beginnen om 09:00 uur (inloop vanaf 08:45 uur). Naast een algemene presentatie over de school geven wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en de lokalen. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zijn daarbij gastvrouw of gastheer. Uiterlijk om 10:30 uur is de informatieochtend afgelopen.

Als u aanwezig wilt zijn tijdens één van de bijeenkomsten, vragen wij u om u van tevoren aan te melden via e-mail aan administratie.frankendael@amosonderwijs.nl . Vermeld hierbij: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter, de datum en locatie van de informatieochtend. U kunt ook bellen om u aan te melden voor één van de informatieochtenden.


Aanmelden/inschrijven

Door de gemeente Amsterdam zijn in overleg met de schoolbesturen duidelijke regels opgesteld voor 4-jarigen die naar de basisschool gaan. Deze regeling vindt u op onze website bij “Praktische informatie – Aanmelden / Inschrijven”. Ook vindt u hier informatie wanneer u uw oudere kind(eren) wilt aanmelden op de Frankendael.

Datum Hogeweg Von Liebigweg
Dinsdag 19 september 2017
Vrijdag 22 september 2107
Dinsdag 17 oktober 2017
Vrijdag 20 oktober 2107
Dinsdag 14 november 2017
Vrijdag 17 november 2107
Dinsdag 12 december 2017
Vrijdag 15 december 2107
Dinsdag 16 januari 2018
Vrijdag 19 januari 2108
Dinsdag 13 februari 2018
Vrijdag 16 februari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Vrijdag 16 maart 2108
Dinsdag 10 april 2018
Vrijdag 13 april 210
Dinsdag 15 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2108
Dinsdag 12 juni 2018
Maandag 18 juni 2108
Dinsdag 10 juli 2018
Vrijdag 13 juli 2018