Nieuwe ouders

Nieuwe ouders


Informatiebijeenkomst

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze, school organiseren wij gedurende het schooljaar op beide locaties een aantal informatieochtenden. In onderstaand overzicht leest u wanneer en waar de informatieochtenden plaatsvinden.

De informatieochtenden beginnen om 09:00 uur (inloop vanaf 08:45 uur). Naast een algemene presentatie over de school geven wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en de lokalen. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zijn daarbij gastvrouw of gastheer. Uiterlijk om 10:30 uur is de informatieochtend afgelopen.

Als u aanwezig wilt zijn tijdens één van de bijeenkomsten, vragen wij u om u van tevoren aan te melden via e-mail aan administratie.frankendael@amosonderwijs.nl . Vermeld hierbij: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter, de datum en locatie van de informatieochtend. U kunt ook bellen om u aan te melden voor één van de informatieochtenden.


Aanmelden/inschrijven

Door de gemeente Amsterdam zijn in overleg met de schoolbesturen duidelijke regels opgesteld voor 4-jarigen die naar de basisschool gaan. Deze regeling vindt u op onze website bij Praktische informatie – Aanmelden / Inschrijven. Ook vindt u hier informatie wanneer u uw oudere kind(eren) wilt aanmelden op de Frankendael.

Datum Hogeweg Von Liebigweg
Dinsdag 11 september 2018
Woensdag 12 september 2018
Dinsdag 16 oktober 2018
Donderdag 18 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
Woensdag 14 november 2018
Dinsdag 4 december 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 15 januari 2019
Donderdag 17 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Donderdag 7 februari 2019
Dinsdag 19 maart 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 16 april 2019
Donderdag 18 april 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Donderdag 16 mei 2019 (VERVALT!)
Dinsdag 18 juni 2019
Donderdag 20 juni 2019